Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Матеріали круглого столу
 
Категория: Конституційне право України

Конституція України - гарант розвитку творчих здібностей молоді: Матеріали круглого столу 27 червня 2002 р. - X.: Вид-во 'Магістр', 2002.-44 с.

У виданні, підготовленому на основі матеріалів 'круглого столу', присвяченого Дню Конституції України (м. Харків, 27 червня 2002 p.), розглянуто актуальні проблеми правового забезпечення творчого розвитку молоді в Україні.


Перейти до посібника
ШУМСЬКИЙ П.В.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

ШУМСЬКИЙ П.В.: СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (опорний конспект лекцій)

У виданні в популярній формі розглядається система і структура судових і правоохоронних органів України, їх місце і роль в системі державних органів, історія становлення, правове регулювання їх діяльності, перспективи їх розвитку, функціонування в правовій державі.


Перейти до конспекту лекцій
А. Яртись, В. Мельник
 
Категория: Світова та вітчизняна культура

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005.

У навчальному посібнику висвітлена історія культурної еволюції людства, зокрема й українського народу, зясовано закономірності й основні етапи цієї еволюції, розглянута генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей.
Для студентів вищих навчальних закладів.


Перейти до підручника
Тищик Б.Й.
 
Категория: Історія держави і права зарубіжних країн

Тищик Б.Й.: Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. — Львів: Світ, 2001. — 384 с.

Згідно з навчальною програмою, у посібнику висвітлені питання виникнення та суті держави і права в стародавніх країнах Сходу — Вавилоні, Єгипті, Індії та Китаї, їх суспільний лад, державний устрій, джерела та характерні риси права (основні його галузі, інститути, кодифікації тощо). Охарактеризована державність античних країн — стародавніх Греції та Риму. Проаналізовано особливості виникнення цих держав, реформи, які узаконили їх утворення (Тезея, Солона і Клісфена у Греції, Сервія Туллія у Римі), суспільний лад та державний механізм античних країн (Афін, Спарти, Риму), джерела й основні галузі права. Показано історичне значення досвіду цих держав для сучасної Європи та світу.
Для студентів юридичних інститутів, факультетів університетів, коледжів та інших юридичних навчальних закладів.


Перейти до підручника
Кравченко В. В.
 
Категория: Конституційне право України

Кравченко В. В.: Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритет прав і свобод людини і громадянина, аналізується нове виборче законодавство України. У контексті перспектив конституційної реформи досліджуються конституційний статус органів державної влади та конституційні засади місцевого самоврядування.
З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки дається тлумачення основних понять і термінів конституційного права.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України.


Перейти до підручника
Аграрна економіка і ринок
 
Категория: Економічна теорія

Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. Аграрна економіка і ринок

У монографії висвітлено теоретичні та методологічні основи аграрної економіки, показано стан розвитку агропромислового виробництва в умовах ринкових відносин, а також шляхи удосконалення форм господарювання в аграрному секторі.
Робота розрахована на студентів та викладачів економічних вузів, а також спеціалістів агропромислового виробництва

Перейти до підручника
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Категория: Інша література

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (Навчальний посібник)

Рецензенти:
С.М. Кравченко — доктор юридичних наук, професор
В.Н. Денисов — доктор юридичних наук, професор

Авторський колектив: М.М. Микієвич — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка
Н.І. Андрусевич — спеціаліст з міжнародних питань, Благодійний фонд „Екоправо-Львів”; аспірант кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка
Т.О. Будякова — юрисконсульт з фінансових та адміністративних питань, Благодійний фонд „Екоправо-Львів”
Літературний редактор — Оксана Коцюруба Фото на обкладинці Дмитра Скрильнікова

Перейти до книги
Левенець І. В.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005.

Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути використаний студентами-медиками, лікарями-психіатрами, чия практична діяльність стосується судово-психіатричної експертизи.


Перейти до посібника
В.О. Лозовий
 
Категория: Етика для юристів

Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, О.А. Стасевська та ін.; За ред. проф. В.О. Лозового. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

У навчальному посібнику дається системний виклад головних проблем етики. Етичне знання структуроване та показане в єдності його філософських підвалин, історичної спадкоємності, конкретно-наукового змісту та нормативних висновків. Мораль розглядається як особливе соціальне явище, соціальний інститут і зміст духовного життя. Розкривається її роль у соціальному та духовному житті сучасного суспільства, у становленні й розвитку особистості. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та широкого кола читачів.

Перейти до підручника
Петро Стецюк
 
Категория: Конституційне право України

Петро Стецюк. Конституція України як цінність, гарантія національної державності українського народу.


У доповіді основну увагу приділено аксеологічним (ціннісним) властивостям Конституції України 1996 року, які, на думку автора, розкриваються через призму трьох її характеристик: як соціальної цінності Конституції України, її цінності як нормативно-правового акту (юридичної цінності) та як національно-державної (духовної) цінності Українського народу. Чинна Конституція України розглядається також і як одна з вагомих гарантій національної державності українського народу, його добробуту та гідного майбутнього в колі вільних європейських народів.

Перейти до посібника
Економічний аналіз..
 
Категория: Економічна теорія

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001.

Підручник знайомить читачів із теоретичними основами економічного аналізу, метою і завданнями системи внутрішньовиробничого управління виробництвом.
Наведена методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників.
Розглянуті методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу.
Досліджені методологічні питання аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності. Видання призначене для викладачів аспірантів, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, а також практичних фахівців економічних служб.
Рецензенти: Б. М. Андрушків, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік економічної академії наук України, голова облпрофради Тернопільської області.
І. М. Пиріг, кандидат економічних наук, академік, голова державної податкової адміністрації в Тернопільській області.


Перейти до книги
Кодекс законів про працю України
 
Категория: Трудове право

Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Харків: Консум, 2003.

У виданні ведучими фахівцями в області трудового права наведен постатейний науково-практичний коментар Кодекса законів про працю України.
При підготовці коментаря використані останні досягнення науки трудового права, діюче законодавство України за станом на 1 лютого 2003 року, рішення, ухвали та висновки Конституційного Суду України по дотриманню конституційних норм, практика Верховного Суду України по вирішенню трудових спорів.
Коментар розраховані на юрисконсультів, адвокатів, суддів, працівників прокуратури, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, начальників кадрових служб, усіх зацікавлених громадян та фахівців.


Перейти до кодексу