Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Май 2019 (5)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (12)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (21)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Юридична психологія: Навч. посіб.
 
Категория: Інша література

Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП, 2004.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Юридична психологія” юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психо-логічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психоло-гія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особли-вості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправ-на психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юри-дичної психології.


Перейти до підручника
Макарчук В. С
 
Категория: Історія держави і права зарубіжних країн

Макарчук В. С.: Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.


У даному навчальному посібнику висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США.
Матеріал посібника охоплює період з найдавнішого часу до кінця XX сторіччя.
Для студентів, курсантів та слухачів правових факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією держави і права.

Перейти до підручника
Боротьба з корупцією
 
Категория: Конституційне право України

З.С. ГЛАДУН: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Рекомендовано до друку кафедрою конституційного і адміністративного права Юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства (протокол №3 від 23 листопада 2001 p.).

Перейти до монографії
К.В. Арановский
 
Категория: Теорія держави і права

Арановский К.В. :: Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие.

В учебнике изложен полный курс государственного права зарубежных стран, дан сравнительный анализ права различных государств, указаны формы правления и государственного устройства, определены основы местного самоуправления.
Для политологов, социологов, юристов, историков.

Перейти до підручника
Я. Кондратьєв
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Я. Кондратьєв: СУД, ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Рецензенти
МИХАЙЛЕНКО О.Р., доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України; ДЕМСЬКИЙ Е.Ф., кандидат юридичних наук, доцент.


Перейти до підручника
Основи римського приватного Права
 
Категория: Римське приватне право

Основи римського приватного Права: Навчальний посібник

Основи римського приватного Права: Навчальний посібник - Львів: Ред.-вид. відділ Львів, ун-ту, 2000. - 238с.


Перейти до підручника
Пособие по обучению социальных адвокатов
 
Категория: Інша література

Пособие по обучению социальных адвокатов: опыт и методические рекомендации

За Программой социальных адвокатов стоят преподаватели, благодаря знаниям, преданности и упорной работе которых стало возможно продолжение и развитие проекта в течение нескольких лет. Выражаем признательность всем нашим преподавателям и авторам сборника за вклад в создание и реализацию программы. Благодарим АНО «Центр социально-трудовых прав» (Герасимову Е., Гвоздицких А., Тищенко Ю.) за подготовку и проведение занятий по трудовому праву.


Перейти до посібника
Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й.
 
Категория: Економічна теорія

Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002.

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Казначейська система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства. Посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється також висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.


Перейти до підручника
Учебник для вузов (Баглай)
 
Категория: Конституційне право зарубіжних країн

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов /Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая

В учебнике освещаются основные понятия и институты зарубежного конституционного права, раскрываются его предмет, система, и все-сторонне анализируются вопросы правового положения государства, местного самоуправления и др.

Перейти до підручника
Житловий кодекс Української РСР
 
Категория: Цивільне право

Житловий кодекс Української РСР: Офіційне видання

Перейти до кодексу
Дахно І. І.
 
Категория: Міжнародне приватне право

Дахно І. І.: Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип.

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни “Міжнародне приватне право”. Поданий матеріал узгоджений з чин-ним законодавством України в цій галузі права.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнарод-них відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.


Перейти до посібника
Державне регулювання економіки
 
Категория: Економічна теорія

Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки : Навчальний посібник. – Тернопіль : ТАНГ, 2000.

У навчальному посібнику розглянуто питання становлення регульованої ринкової економіки, державного регулювання відносин власності і становлення ринкових структур, прогнозування та індикативного планування народного господарства, фінансово-бюджетного і кредитного регулювання, державного регулювання структурної перебудови народногосподарського комплексу, ринку продовольства, ринку праці, іевестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників, спеціалістів, менеджерів і всіх інших, хто цікавиться питаннями економіки народного господарства.

Перейти до посібника