Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Февраль 2022 (1)
Январь 2022 (4)
Декабрь 2021 (1)
Ноябрь 2021 (1)
Октябрь 2021 (1)
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

ПАЛИВОДА А.В.
 
Категория: Кримінальне право

Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. - K.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2003. - Вид. 2-е, стереотип.

У навчальному посібнику , який представлений у формі відповідей на питання, компактно викладено навчальний матеріал з курсу загальної частини кримінального права України для вищих юридичних навчальних закладів.
Використовуючи посібник під час підготовки до іспитів, студенти зможуть, зосередивши свою увагу на основних поняттях загальної частини кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що виносяться на іспит.
Посібник розрахований на студентів та слухачів юридичних навчальних закладів, де вивчається кримінальне право України. Він може бути корисним для вступників до вищих закладів освіти юридичного профілю, а також учнів ліцеїв, коледжів та викладачів.


Перейти до посібника
Ю. В. Александров, В. А. Клименко
 
Категория: Кримінальне право

Кримінальне право України: Заг. частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко.

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України.
Для студентів, аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих навчальних закладів, а також для науковців і практичних працівників.


Перейти до підручника
З.С. Гладун
 
Категория: Інша література

З.С. Гладун: Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) - монографія

Монографія присвячена проблемам формування і реалізації державної політики охорони здоров’я в Україні. Основна частина монографічного дослідження присвячена дослідженню прав та інтересів людини у сфері охорони здоров’я, аналізу інституційного механізму формування і реалізації державної політики охорони здоров’я, дослідженню повноважень Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і практики їх застосування. Автор детально дослідив компетенцію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики. В монографії знайшли відображення проблемні питання поєднання державної, регіональної і місцевої політики охорони здоров’я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров’я різних форм власності і різного підпорядкування, здійснення державного контролю у цій сфері.
Для наукових працівників, докторантів та аспірантів, керівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, депутатів і керівників закладів охорони здоров’я. Може бути корисною для студентів вищих юридичних і медичних навчальних закладів.


Перейти до монографії
О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.
 
Категория: Теорія держави і права

Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.

Пропонований посібник має оригінальну структуру - складається з двох взаємопов’язаних частин: схем і визначень з теорії держави і права. Поданий у вигляді схем теоретичний матеріал сприятиме цілісному, логічно послідовному і системному його сприйняттю; розміщені після цього визначення розкривають зміст наведених схем.
Для студентів, викладачів і широкого загалу читачів, які цікавляться теорією держави і права.


Перейти до підручника
Економічні основи розвитку АПК
 
Категория: Економічна теорія

С.Л.Дусановський, Є.М.Білан: Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах

У книзі висвітлюються питання розвитку агропромислового комплексу в умовах його реформування. Дається характеристика та структура АПК. Значна увага звертається на розвиток рослинницьких і тваринницьких галузей як складової частини АПК.
Автори детально аналізують розвиток цих галузей за роки незалежності України, а також висвітлюють перспективи підвищення їх ефективності в ринкових умовах господарювання. Розглядаються питання дальшого розвитку переробної і харчової промисловості та випуск високоякісних харчових продуктів конкурентоспроможних на зовнішньому ринку.
Монографія розрахована на студентів та викладачів вузів економічних спеціальностей, а також спеціалістів агропромислового виробництва.

Перейти до книги
С.С. Алексеев
 
Категория: Теорія держави і права

С.С. Алексеев: Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов

В последнее время вышла в свет целая серия учебников, учебных пособий, курсов лекций, иных изданий по теории государства и права. В них достаточно основательно, нередко — на высоком научно-литературном уровне, освещаются основные вопросы этой дисциплины, осмысливаются глубокие перемены, происходящие в мире, особенно на территории бывшего Советского Союза.


Перейти до підручника
Юлдашев О. Х.
 
Категория: Міжнародне приватне право

Юлдашев О. Х.: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти.

Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправового регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні засади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прикладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об’єкти конкретних правовідносин у міжнародному приватному праві.
Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.


Перейти до підручника
Навч. посібник
 
Категория: Конституційне право зарубіжних країн

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник/ К 65 М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і псрероб, — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Відповідно до навчальної програми з конституційного права зарубіжних країн у Загальній частіші навчального посібника розкрито поняття конституційно-правового регулювання; розглянуто устрій та державну політику, політичні партії та партійні системи, політичні режими, дер-жашгий устрій, форми правління, вищі та місцеві органи влади тощо. В Особливій частині висвітлено питання конституційного права окремій країн світу, які належать до різних правових систем сучасності.
Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також праціїшиків органів держапної влади.


Перейти до підручника
Регулювання природних монополій
 
Категория: Економічна теорія

Посібник з економічного регулювання природних монополій

Цей документ підготовано в рамках проекту “Програма розробки політики / Регуляторна реформа у житлово-комунальному секторі України”, що став результатом спільної ініціативи Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД). Проект здійснено в межах програми “Ініціатива реформування місцевого самоврядування та державних послуг” за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства.

Перейти до посібника
Административно-государственное управление
 
Категория: Адміністративне право

Административно-государственное управление в
странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001


Рассматриваются теория и практика государственного администрирования в четырех странах Запада, где сложились наиболее эффективные демократические модели государственной службы. Анализ и критическое осмысление международного опыта ориентированы на потребности развития российской концепции государственной службы. Второе издание в отличие от первого (М.: Логос, 1998) содержит главу, посвященную менеджменту в государственных организациях.

Для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям «Политология», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция».
Представляет интерес для политических и государственных деятелей, научных работников и специалистов в области управления и государственной службы.

Перейти до книги
Захожай В. Б., Федорченко В. С
 
Категория: Інша література

Захожай В. Б., Федорченко В. С: Правова статистика: Навч. посіб.


У посібнику висвітлено основні питання правової статистики, зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описа-но методи вибіркових досліджень, взаємозв’язків, індексного аналізу, а та-кож методи групувань, середніх, абсолютних і відносних показників, рядів динаміки. У доступній формі наведено приклади використання цих методів, тести, задачі.
Для студентів і викладачів правових спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.


Перейти до посібника
А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'
 
Категория: Інша література

А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'

Писатель Анатолий Безуглов - доктор юридических наук, бывший работник прокуратуры - от имени героя повествования рассказывает о деятельности прокурора города. Здесь и прием посетителей, и борьба с такими негативными явлениями, как хищения социалистической собственности, поборы и взяточничество, и поиски без вести пропавших. Разнообразны характеры людей, с которыми встречается прокурор в своей повседневной работе, их судьбы, мотивы преступлений и проступков. Понять их - значит понять человека и тем самым порою предотвратить беду.

Содержание
Первое дело
Через шесть лет
Доследование
Эхо
Встать! Суд идет!
Случай в горах
Деньги
Путь к истине
Скажи, гадина, сколько тебе дадено?
Федот да не тот

Перейти до книги