Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Февраль 2022 (1)
Январь 2022 (4)
Декабрь 2021 (1)
Ноябрь 2021 (1)
Октябрь 2021 (1)
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Зміни до законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування
 
Категория: Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):
Закон України Про судовий збір
 
Категория: Закони

Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Стаття 1. Поняття судового збору

1. Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів, і включається до складу судових витрат.
Стаття 2. Платники судового збору

1. Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду.
Зміни щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів
 
Категория: Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України
 
Категория: Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) статтю 324 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

Закон про внесення змін щодо порядку оформлення ДТП на Україні
 
Категория: Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 124 доповнити приміткою такого змісту:

Закон Украины о Службе безопасности Украины (на русском языке)
 
Категория: Закони

Служба безопасности Украины - государственный правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Служба безопасности Украины подчинена Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде Украины.
На Службу безопасности Украины возлагается в пределах определенной законодательством компетенции защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и прав граждан от разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, посягательств со стороны отдельных организаций, групп и лиц.
В задачи Службы безопасности Украины также входит предупреждение, выявление, пресечение и разоблачение преступлений против мира и безопасности человечества; терроризма, коррупции и организованной преступности в сфере управления и экономики и других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины.
Закон Украины о защите прав потребителей (на русском языке)
 
Категория: Закони

Закон Украины "О защите прав потребителей" регулирует отношения между потребителями товаров и услуг и производителями, исполнителями, продавцами, устанавливает права потребителей и определяет механизм реализации государственной защиты их прав.
Потребителем, права которого защищаются на основании Закона Украины “О защите прав потребителей” (далее Закон), является только гражданин (физическое лицо), который приобретает, заказывает, использует или имеет намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для собственных бытовых нужд. Закон регулирует отношения потребителя с предприятием, учреждением, организацией и гражданином-предпринимателем, которые изготавливают или продают товары, выполняют работы или предоставляют услуги, независимо от форм собственности и организационных форм предпринимательства. На отношения по изготовлению и продаже товаров, выполнению работ или предоставлению услуг гражданином, который не является предпринимателем, а также в случае приобретения товаров, пользования услугами гражданином только для предпринимательской деятельности или предприятиями, учреждениями, организациями действие этого Закона не распространяется. Таким образом, потребитель только физическое лицо, не юридическое лицо и не гражданин-предприниматель.
Закон Украины о прокуратуре (на русском языке)
 
Категория: Закони

Раздел 1. Основные положения.

Статья 1. Прокурорский надзор за соблюдением законов в Украине.
Прокурорский надзор за соблюдением и правильным применением законов Кабинетом Министров Украины, Министерствами и другими центральными органами исполнительной власти, органами государственного и хозяйственного управления и контроля, Советом Министров Автономной Республики Крым, местными Советами, их исполнительными органами, воинскими частями, политическими партиями, общественными организациями, массовыми движениями, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, подчиненности и принадлежности, должностными лицами и гражданами осуществляется Генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами.
Закон Украины о милиции (на русском языке)
 
Категория: Закони

Раздел 1. Основные положения.

Статья 1. Милиция в Украине.
Милиция в Украине — государственный вооруженный орган исполнительной власти, защищающий жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, природную среду, интересы общества и государства от противоправных посягательств.
Закон України про пенсійну реформу
 
Категория: Закони

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Питання формування накопичувальної системи пенсійного страхування

1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України.

2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким на дату запровадження перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду виповнилося не більш як 35 років та які сплачують внески/за яких сплачуються внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
Конституція України
 
Категория: Закони

Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України.
Закон України про судову експертизу
 
Категория: Закони

Судова експертиза — це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

(Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Законом N 1992-IV від 09.09.2004)
Стаття 2. Законодавство України про судову експертизу

Законодавство України про судову експертизу складається із цього Закону, інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством України про судову експертизу, застосовуються правила міжнародного договору України.
Попередня сторінка << 1 2 >> Наступна сторінка