Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Февраль 2022 (1)
Январь 2022 (4)
Декабрь 2021 (1)
Ноябрь 2021 (1)
Октябрь 2021 (1)
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Проведение имущественной оценки в Киеве
 
Категория: Теорія держави і права

Проведение имущественной оценки в Киеве

Существует множество ситуаций, когда необходимо оценить тот или иной объект, принадлежащий гражданину или юридическому лицу. Так, необходимость проведения оценки может возникнуть в случае использования имущества в качестве залога при получении кредита, при внесение имущественных прав в устав предприятия, при решении вопросов наследства, при возмещении ущерба и множестве других обстоятельств.

В.Г. Гончаренко
 
Категория: Теорія держави і права

Правознавство: Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.Г.Гончаренка. — К.: Український інформаційно-правовий центр. — 2002.

У посібнику висвітлюються основні питання теорії та історії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житлового, фінансового, кримінального права, правові основи підприємницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України тощо. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни Правознавство для загальноосвітніх шкіл.
Розраховано на абітурієнтів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями права.


Перейти до підручника
В. В. Копєйчиков
 
Категория: Теорія держави і права

Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова А. М. Колодія. — К: Юрінком Інтер, 2004.У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних органів.


Перейти до підручника
К.В. Арановский
 
Категория: Теорія держави і права

Арановский К.В. :: Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие.

В учебнике изложен полный курс государственного права зарубежных стран, дан сравнительный анализ права различных государств, указаны формы правления и государственного устройства, определены основы местного самоуправления.
Для политологов, социологов, юристов, историков.

Перейти до підручника
О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.
 
Категория: Теорія держави і права

Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.

Пропонований посібник має оригінальну структуру - складається з двох взаємопов’язаних частин: схем і визначень з теорії держави і права. Поданий у вигляді схем теоретичний матеріал сприятиме цілісному, логічно послідовному і системному його сприйняттю; розміщені після цього визначення розкривають зміст наведених схем.
Для студентів, викладачів і широкого загалу читачів, які цікавляться теорією держави і права.


Перейти до підручника
С.С. Алексеев
 
Категория: Теорія держави і права

С.С. Алексеев: Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов

В последнее время вышла в свет целая серия учебников, учебных пособий, курсов лекций, иных изданий по теории государства и права. В них достаточно основательно, нередко — на высоком научно-литературном уровне, освещаются основные вопросы этой дисциплины, осмысливаются глубокие перемены, происходящие в мире, особенно на территории бывшего Советского Союза.


Перейти до підручника
Алексеев С. С.
 
Категория: Теорія держави і права

Алексеев С. С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. - М.: Издательская группа НОРМА - ИНФРА * М. 1998.

В этой книге рассматриваются правовые проблемы на всех основных уровнях теоретического осмысления правовой действительности - и на уровне азбуки права, и на уровне теории права, и на уровне философии права. Автор предпринял попытку, отправляясь от исходных элементарных данных правоведения, провести через всю книгу, на всех ступенях теоретического анализа единые идеи, характеризующие первичные частицы и конструктивное построение права, а на этой основе место и роль права в жизни людей.

В соответствии с авторским замыслом книга содержит три части, в которых последовательно, по ступеням получают развитие идеи о догме права, его логике, его смысле и историческом назначении. . Каждая из трех частей может быть использована и самостоятельно в качестве научного материала или пособия по азбуке права (часть первая), теории права (часть вторая), философии права (часть третья).

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических и неюридических вузов, - всех, кто стремится получить основательные знания о праве, о всем комплексе правовых проблем теоретического характера.

Перейти до книги 1
Перейти до книги 2
Перейти до книги 3
Котюк В. О.
 
Категория: Теорія держави і права

Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.

У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні питання теорії держави і права, окремих галузей права і законодавства України згідно з програмою вступних іспитів та викладання дисципліни з предмета «Основи правознавства» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний посібник суттєво перероблений, доповнений на підставі нової Конституції України 1996 року та іншого законодавства.
Посібник розрахований для студентів гуманітарних факультетів, абітурієнтів, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, які вивчають курс «Основи держави і права» або «Правознавство».

Перейти до підручника
Рабінович П. М.
 
Категория: Теорія держави і права

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.

Висвітлюється низка нетрадиційних для навчальної літератури понять і теорій (зокрема, поняття за-гальносоціального права, прав людини, прав нації, народу, прав людства; концепція та ознаки правової держави; загальнолюдські принципи юридичного права; сутність та функції сучасних перехідних держав, зорієнтованих на розбудову громадянського суспільства соціальної демократії).
Весь навчальний матеріал викладено з позицій основних, не відчужуваних прав людини і правової держави. Призначений для студентів спеціальності «Правознавство» та інших гуманітарних спеціальностей.

Перейти до книги