Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Навч. посіб.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004.


У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право-охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ-би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока-рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе-тенція органів досудового слідства і дізнання України.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних зак-ладів.

Перейти до посібника
Я. Кондратьєв
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Я. Кондратьєв: СУД, ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Рецензенти
МИХАЙЛЕНКО О.Р., доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України; ДЕМСЬКИЙ Е.Ф., кандидат юридичних наук, доцент.


Перейти до підручника
ШУМСЬКИЙ П.В.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

ШУМСЬКИЙ П.В.: СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (опорний конспект лекцій)

У виданні в популярній формі розглядається система і структура судових і правоохоронних органів України, їх місце і роль в системі державних органів, історія становлення, правове регулювання їх діяльності, перспективи їх розвитку, функціонування в правовій державі.


Перейти до конспекту лекцій
Левенець І. В.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005.

Посібник розрахований для студентів зі спеціальності 'правознавство' юридичних вузів, правників, криміналістів, а також може бути використаний студентами-медиками, лікарями-психіатрами, чия практична діяльність стосується судово-психіатричної експертизи.


Перейти до посібника