Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Дахно І. І.
 
Категория: Міжнародне приватне право

Дахно І. І.: Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип.

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни “Міжнародне приватне право”. Поданий матеріал узгоджений з чин-ним законодавством України в цій галузі права.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнарод-них відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.


Перейти до посібника
Юлдашев О. Х.
 
Категория: Міжнародне приватне право

Юлдашев О. Х.: Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти.

Видання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнародного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжнародної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправового регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні засади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прикладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об’єкти конкретних правовідносин у міжнародному приватному праві.
Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.


Перейти до підручника
Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти Юлдашев О. Х., Київ, 2004
 
Категория: Міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні аспекти
Юлдашев О. Х., Київ, 2004

Перейти до підручника
Міжнародне приватне право. Навчальний посібник 2-ге, видання, стереотипне Дахно І. І., Київ, 20
 
Категория: Міжнародне приватне право

Міжнародне приватне право. Навчальний посібник 2-ге, видання, стереотипне
Дахно І. І., Київ, 2004

Перейти до підручника
Международное частное право: Учебник. Издание 2. Богуславский М. M., Москва, 1997
 
Категория: Міжнародне приватне право

Международное частное право: Учебник. Издание 2.
Богуславский М. M., Москва, 1997

Перейти до підручника
Актуальные вопросы международного частного права Кудашкин В.В., Москва, 2004
 
Категория: Міжнародне приватне право

Актуальные вопросы международного частного права
Кудашкин В.В., Москва, 2004

Перейти до підручника