Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Правові засади діяльності журналістів в Україні
 
Категория: Інша література

Правові засади діяльності журналістів визначені Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" та іншими нормативно-правовими актами.
Сфера охорони навколишнього середовища
 
Категория: Інша література

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища.— Львів, 2004.— 192 с.

Перейти до збірника
Юридична психологія: Навч. посіб.
 
Категория: Інша література

Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП, 2004.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Юридична психологія” юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психо-логічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психоло-гія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особли-вості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправ-на психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юри-дичної психології.


Перейти до підручника
Пособие по обучению социальных адвокатов
 
Категория: Інша література

Пособие по обучению социальных адвокатов: опыт и методические рекомендации

За Программой социальных адвокатов стоят преподаватели, благодаря знаниям, преданности и упорной работе которых стало возможно продолжение и развитие проекта в течение нескольких лет. Выражаем признательность всем нашим преподавателям и авторам сборника за вклад в создание и реализацию программы. Благодарим АНО «Центр социально-трудовых прав» (Герасимову Е., Гвоздицких А., Тищенко Ю.) за подготовку и проведение занятий по трудовому праву.


Перейти до посібника
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
Категория: Інша література

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (Навчальний посібник)

Рецензенти:
С.М. Кравченко — доктор юридичних наук, професор
В.Н. Денисов — доктор юридичних наук, професор

Авторський колектив: М.М. Микієвич — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка
Н.І. Андрусевич — спеціаліст з міжнародних питань, Благодійний фонд „Екоправо-Львів”; аспірант кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка
Т.О. Будякова — юрисконсульт з фінансових та адміністративних питань, Благодійний фонд „Екоправо-Львів”
Літературний редактор — Оксана Коцюруба Фото на обкладинці Дмитра Скрильнікова

Перейти до книги
З.С. Гладун
 
Категория: Інша література

З.С. Гладун: Державна політика охорони здоров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) - монографія

Монографія присвячена проблемам формування і реалізації державної політики охорони здоров’я в Україні. Основна частина монографічного дослідження присвячена дослідженню прав та інтересів людини у сфері охорони здоров’я, аналізу інституційного механізму формування і реалізації державної політики охорони здоров’я, дослідженню повноважень Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і практики їх застосування. Автор детально дослідив компетенцію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію державної політики. В монографії знайшли відображення проблемні питання поєднання державної, регіональної і місцевої політики охорони здоров’я населення, координації діяльності органів і закладів охорони здоров’я різних форм власності і різного підпорядкування, здійснення державного контролю у цій сфері.
Для наукових працівників, докторантів та аспірантів, керівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, депутатів і керівників закладів охорони здоров’я. Може бути корисною для студентів вищих юридичних і медичних навчальних закладів.


Перейти до монографії
Захожай В. Б., Федорченко В. С
 
Категория: Інша література

Захожай В. Б., Федорченко В. С: Правова статистика: Навч. посіб.


У посібнику висвітлено основні питання правової статистики, зокрема методи збору, обробки та аналізу статистичної інформації. Детально описа-но методи вибіркових досліджень, взаємозв’язків, індексного аналізу, а та-кож методи групувань, середніх, абсолютних і відносних показників, рядів динаміки. У доступній формі наведено приклади використання цих методів, тести, задачі.
Для студентів і викладачів правових спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів.


Перейти до посібника
А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'
 
Категория: Інша література

А.А.Безуглов. 'Записки прокурора'

Писатель Анатолий Безуглов - доктор юридических наук, бывший работник прокуратуры - от имени героя повествования рассказывает о деятельности прокурора города. Здесь и прием посетителей, и борьба с такими негативными явлениями, как хищения социалистической собственности, поборы и взяточничество, и поиски без вести пропавших. Разнообразны характеры людей, с которыми встречается прокурор в своей повседневной работе, их судьбы, мотивы преступлений и проступков. Понять их - значит понять человека и тем самым порою предотвратить беду.

Содержание
Первое дело
Через шесть лет
Доследование
Эхо
Встать! Суд идет!
Случай в горах
Деньги
Путь к истине
Скажи, гадина, сколько тебе дадено?
Федот да не тот

Перейти до книги
Адольф Гитлер
 
Категория: Інша література

Адольф Гитлер – Моя борьба

Непосредственно после войны 1866 г., окончившейся для Австрии тяжелым поражением, габсбургский дом носился с идеей военного реванша. Сотрудничеству с Францией помешала только история с неудачной экспедицией Макса в Мексику...

Перейти до праці
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА РФ
 
Категория: Інша література

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА РФ

МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА Москва, ИМПЭ, 27 января 2000 года

Перейти до матеріалів
Кананович И.В.
 
Категория: Інша література

Попередня сторінка << 1 2 >> Наступна сторінказагрузка...