Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Февраль 2022 (1)
Январь 2022 (4)
Декабрь 2021 (1)
Ноябрь 2021 (1)
Октябрь 2021 (1)
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

Адам Смит
 
Категория: Економічна теорія

Адам Смит. 'Исследование о природе и причинах богатства народов'

Имя великого шотландца Адама Смита равно чтится всеми современными учеными-экономистами , сколь бы различных точек зрения они не придерживались . Книга Исследование о природе и причинах богатства народов (1776 г) стоила ему девяти лет полного отшельничества и принесла славу “отца экономической науки”. Представлены первые две книги его бессмертного труда Введение и план сочинения КНИГА 1. Причины увеличения производительности труда и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами народа

Перейти до праці
Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)
 
Категория: Економічна теорія

О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.- с.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних за-кладів, які вивчають курс “Фінанси” або “Теорія фінансів”. В ньому роз-глядаються сутність і функції фінансів, їх роль в економічному і соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, завдання та ос-новні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за до-помогою фінансового механізму. Окремі розділи присвячені виясненню особливостей організації фінансів суб'єктів господарювання, бюджетних установ, громадських організацій та доброчинних фондів. В складі державних фінансів дана характеристика бюджетній системі, Державному бюджету України та місцевим бюджетам, системі оподаткування, державним цільовим фондам і державному кредиту.

Автор: Кириленко Ольга Павлівна, канд. екон. наук, доцент Тернопільської академії народного господарства

Перейти до посібника
Економічний словник
 
Категория: Економічна теорія

Гладич Г. Я. Економічний словник (німецько-український). – Тернопіль: “Економічна думка”, 2004.

Економічний словник (німецько-український) містить близько 7000 економічних термінів. Рекомендується використовувати студентам, аспірантам та слухачам магістратури економічних спеціальностей.

Перейти до словника
Економіка. Навчальний посібник.
 
Категория: Економічна теорія

Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.

Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та проблеми макроекономічної нестабільності, аналізуються ринковий механізм макроекономічного регулювання і механізм зовнішньоекономічної діяльності.

Видання може бути використано слухачами центру підготовки магістрів, студентами економічних спеціальностей, працівниками державних установ та комерційних структур, усіма бажаючими самостійно оволодіти знаннями з ринкової теорії і макроекономіки.

Перейти до посібника
Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й.
 
Категория: Економічна теорія

Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002.

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни “Казначейська система”, яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси”. У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства. Посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється також висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.


Перейти до підручника
Державне регулювання економіки
 
Категория: Економічна теорія

Стельмащук А.М. Державне регулювання економіки : Навчальний посібник. – Тернопіль : ТАНГ, 2000.

У навчальному посібнику розглянуто питання становлення регульованої ринкової економіки, державного регулювання відносин власності і становлення ринкових структур, прогнозування та індикативного планування народного господарства, фінансово-бюджетного і кредитного регулювання, державного регулювання структурної перебудови народногосподарського комплексу, ринку продовольства, ринку праці, іевестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, керівників, спеціалістів, менеджерів і всіх інших, хто цікавиться питаннями економіки народного господарства.

Перейти до посібника
Аграрна економіка і ринок
 
Категория: Економічна теорія

Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. Аграрна економіка і ринок

У монографії висвітлено теоретичні та методологічні основи аграрної економіки, показано стан розвитку агропромислового виробництва в умовах ринкових відносин, а також шляхи удосконалення форм господарювання в аграрному секторі.
Робота розрахована на студентів та викладачів економічних вузів, а також спеціалістів агропромислового виробництва

Перейти до підручника
Економічний аналіз..
 
Категория: Економічна теорія

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001.

Підручник знайомить читачів із теоретичними основами економічного аналізу, метою і завданнями системи внутрішньовиробничого управління виробництвом.
Наведена методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників.
Розглянуті методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу.
Досліджені методологічні питання аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності. Видання призначене для викладачів аспірантів, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, а також практичних фахівців економічних служб.
Рецензенти: Б. М. Андрушків, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік економічної академії наук України, голова облпрофради Тернопільської області.
І. М. Пиріг, кандидат економічних наук, академік, голова державної податкової адміністрації в Тернопільській області.


Перейти до книги
Економічні основи розвитку АПК
 
Категория: Економічна теорія

С.Л.Дусановський, Є.М.Білан: Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах

У книзі висвітлюються питання розвитку агропромислового комплексу в умовах його реформування. Дається характеристика та структура АПК. Значна увага звертається на розвиток рослинницьких і тваринницьких галузей як складової частини АПК.
Автори детально аналізують розвиток цих галузей за роки незалежності України, а також висвітлюють перспективи підвищення їх ефективності в ринкових умовах господарювання. Розглядаються питання дальшого розвитку переробної і харчової промисловості та випуск високоякісних харчових продуктів конкурентоспроможних на зовнішньому ринку.
Монографія розрахована на студентів та викладачів вузів економічних спеціальностей, а також спеціалістів агропромислового виробництва.

Перейти до книги
Регулювання природних монополій
 
Категория: Економічна теорія

Посібник з економічного регулювання природних монополій

Цей документ підготовано в рамках проекту “Програма розробки політики / Регуляторна реформа у житлово-комунальному секторі України”, що став результатом спільної ініціативи Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства та Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД). Проект здійснено в межах програми “Ініціатива реформування місцевого самоврядування та державних послуг” за фінансової підтримки Інституту відкритого суспільства.

Перейти до посібника
Американский менеджмент
 
Категория: Економічна теорія

Грейсон Джексон К. младший, О'Делл Карла . 'Американский менеджмент на пороге XXI века'

Книга посвящена решению многочисленных проблем, накопившихся как в теории, так и практике американского управления к концу XX века. Четко сформулированы управленческие рецепты повышения качества, конкурентоспособности, общей эффективности производства американских промышленных фирм, столкнувшихся с ожесточенной конкуренцией на мировом рынке.

Прошло более 10 лет с момента написания этой книги. Многое читателю сейчас покажется устаревшим и несбывшимся, однако мысли и предложения авторов актуальны по-прежнему...

Перейти до книги
Е. Ф. Борисов
 
Категория: Економічна теорія

Е. Ф. Борисов ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, Курс лекций для студентов высших учебных заведений

Грунтовні лекції з Економічної теорії для студентів вищих навчальних закладів


Перейти до лекцій
Завантажити всю книгу у форматі PDF
Отримати пароль до архіву з книгою (# книги 071)