Від партнерів
Пошук по сайту
Від партнерів
Тематичні розділи
Реклама

Замовити роботу

Архів літератури
Февраль 2022 (1)
Январь 2022 (4)
Декабрь 2021 (1)
Ноябрь 2021 (1)
Октябрь 2021 (1)
Август 2021 (3)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (5)
Март 2021 (3)
Февраль 2021 (1)
Январь 2021 (2)
Декабрь 2020 (2)
Ноябрь 2020 (2)
Октябрь 2020 (21)
Сентябрь 2020 (36)
Август 2020 (35)
Июль 2020 (3)
Май 2020 (6)
Апрель 2020 (3)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (1)
Декабрь 2019 (2)
Ноябрь 2019 (3)
Октябрь 2019 (5)
Сентябрь 2019 (4)
Июль 2019 (3)
Июнь 2019 (5)
Май 2019 (8)
Апрель 2019 (8)
Март 2019 (5)
Февраль 2019 (7)
Январь 2019 (13)
Декабрь 2018 (11)
Ноябрь 2018 (7)
Октябрь 2018 (8)
Сентябрь 2018 (12)
Август 2018 (8)
Июль 2018 (8)
Июнь 2018 (6)
Май 2018 (8)
Апрель 2018 (11)
Март 2018 (7)
Февраль 2018 (4)
Январь 2018 (5)
Декабрь 2017 (8)
Ноябрь 2017 (5)
Октябрь 2017 (12)
Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (8)
Июль 2017 (12)
Июнь 2017 (8)
Май 2017 (4)
Апрель 2017 (10)
Март 2017 (9)
Февраль 2017 (11)
Январь 2017 (1)
Декабрь 2016 (8)
Ноябрь 2016 (9)
Октябрь 2016 (17)
Сентябрь 2016 (22)
Август 2016 (15)
Июль 2016 (16)
Июнь 2016 (20)
Май 2016 (21)
Апрель 2016 (1)
Март 2016 (7)
Февраль 2016 (5)
Январь 2016 (3)
Декабрь 2015 (1)
Ноябрь 2015 (4)
Октябрь 2015 (4)
Сентябрь 2015 (4)
Август 2015 (8)
Июль 2015 (1)
Июнь 2015 (3)
Март 2015 (3)
Февраль 2015 (1)
Январь 2015 (11)
Декабрь 2014 (2)
Ноябрь 2014 (1)
Июль 2014 (1)
Июнь 2014 (2)
Апрель 2014 (1)
Март 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Декабрь 2013 (1)
Ноябрь 2013 (2)
Сентябрь 2013 (1)
Июль 2013 (1)
Апрель 2013 (3)
Март 2013 (3)
Февраль 2013 (6)
Декабрь 2012 (2)
Июнь 2012 (1)
Май 2012 (1)
Март 2012 (2)
Декабрь 2011 (3)
Ноябрь 2011 (29)
Октябрь 2011 (1)
Сентябрь 2011 (20)
Август 2011 (26)
Июль 2011 (5)
Июнь 2011 (2)
Апрель 2008 (55)
Сентябрь 2007 (591)
Август 2007 (299)
Підтримка

Тексти підручників належать їх авторам, на сайті розміщені для ознайомлення. Якщо ви є автором підручника, і не бажаєте, щоб підручник було розміщено на сайті, то напишіть на polkaknig [at] gmail.com, і підручник буде негайно знято з сайту.

Інформація
Реклама
 

В.Г. Гончаренко
 
Категория: Теорія держави і права

Правознавство: Навчальний посібник. / За загальною редакцією В.Г.Гончаренка. — К.: Український інформаційно-правовий центр. — 2002.

У посібнику висвітлюються основні питання теорії та історії держави і права, конституційного права України, основи адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, земельного, екологічного, житлового, фінансового, кримінального права, правові основи підприємницької діяльності, чинна система правоохоронних органів України тощо. За структурою і змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни Правознавство для загальноосвітніх шкіл.
Розраховано на абітурієнтів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями права.


Перейти до підручника
Адвокатская этика
 
Категория: Етика для юристів

Адвокатская этика (Памяти профессора И.Б.Мартковича посвящается)

Предлагаемая Вашему вниманию работа - попытка осмыслить суть, значение и содержание такого понятия, как адвокатская этика. Эта книга не подведение итогов, не формулирование бесспорных истин, а приглашение к диалогу.
Автор благодарит своих коллег О. Баркалову и О. Глазкову за содержательные замечания. Особая благодарность адвокату Т. Пуховой, принявшей на себя обязанность общественного редактора и сделавшей значительный вклад в подготовку работы к изданию.

Авторы: Барщевский М.Ю.

Издательство:
Издательский дом ФЕДОРОВ

Перейти до книги
Адам Смит
 
Категория: Економічна теорія

Адам Смит. 'Исследование о природе и причинах богатства народов'

Имя великого шотландца Адама Смита равно чтится всеми современными учеными-экономистами , сколь бы различных точек зрения они не придерживались . Книга Исследование о природе и причинах богатства народов (1776 г) стоила ему девяти лет полного отшельничества и принесла славу “отца экономической науки”. Представлены первые две книги его бессмертного труда Введение и план сочинения КНИГА 1. Причины увеличения производительности труда и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами народа

Перейти до праці
В. Д. Гончаренко
 
Категория: Історія держави і права України

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В. Д. Гончаренка.— 3-тє вид., перероб. Уклад. В. Д. Гончаренко, О. Д. Святоцький.— К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

Хрестоматія містить законодавство та інші матеріали, що характеризують суспільний лад, державний механізм, галузі права в Україні з найдавніших часів до середини 1990-х років. Хрестоматія забезпечує поглиблене вивчення студентами найважливіших проблем вітчизняної історії держави і права.
Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Перейти до посібника
Навч. посіб.
 
Категория: Судові та правоохоронні органи України

Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004.


У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право-охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ-би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока-рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе-тенція органів досудового слідства і дізнання України.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних зак-ладів.

Перейти до посібника
Сфера охорони навколишнього середовища
 
Категория: Інша література

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища.— Львів, 2004.— 192 с.

Перейти до збірника
Фінанси (Теорія та вітчизняна практика)
 
Категория: Економічна теорія

О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.- с.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних за-кладів, які вивчають курс “Фінанси” або “Теорія фінансів”. В ньому роз-глядаються сутність і функції фінансів, їх роль в економічному і соціальному житті суспільства, склад фінансової системи України, завдання та ос-новні напрями сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за до-помогою фінансового механізму. Окремі розділи присвячені виясненню особливостей організації фінансів суб'єктів господарювання, бюджетних установ, громадських організацій та доброчинних фондів. В складі державних фінансів дана характеристика бюджетній системі, Державному бюджету України та місцевим бюджетам, системі оподаткування, державним цільовим фондам і державному кредиту.

Автор: Кириленко Ольга Павлівна, канд. екон. наук, доцент Тернопільської академії народного господарства

Перейти до посібника
Економічний словник
 
Категория: Економічна теорія

Гладич Г. Я. Економічний словник (німецько-український). – Тернопіль: “Економічна думка”, 2004.

Економічний словник (німецько-український) містить близько 7000 економічних термінів. Рекомендується використовувати студентам, аспірантам та слухачам магістратури економічних спеціальностей.

Перейти до словника
В. В. Копєйчиков
 
Категория: Теорія держави і права

Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова А. М. Колодія. — К: Юрінком Інтер, 2004.У підручнику розкрито історію виникнення держави і права, поняття держави, права, правоутворення, правореалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права, як конституційне, трудове, цивільне, екологічне, податкове, підприємницьке, житлове, сімейне, адміністративне, кримінальне, процесуальне, та судової системи правоохоронних та правозахисних органів.


Перейти до підручника
Економіка. Навчальний посібник.
 
Категория: Економічна теорія

Економіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: Економічна думка, 2002.

Навчальний посібник створено в повній відповідності з програмою підготовки магістрів державної служби. У ньому розглядаються теоретичні аспекти ринкової економіки і макроекономіки. Досліджуються зміст та провідні моделі ринкової економіки, розкриваються сутність підприємства та підприємницької діяльності, загальні питання відтворення і нагромадження в народному господарстві, висвітлюються основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та проблеми макроекономічної нестабільності, аналізуються ринковий механізм макроекономічного регулювання і механізм зовнішньоекономічної діяльності.

Видання може бути використано слухачами центру підготовки магістрів, студентами економічних спеціальностей, працівниками державних установ та комерційних структур, усіма бажаючими самостійно оволодіти знаннями з ринкової теорії і макроекономіки.

Перейти до посібника
Юридична психологія: Навч. посіб.
 
Категория: Інша література

Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП, 2004.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни “Юридична психологія” юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психо-логічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психоло-гія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особли-вості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправ-на психологія).

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юри-дичної психології.


Перейти до підручника
Макарчук В. С
 
Категория: Історія держави і права зарубіжних країн

Макарчук В. С.: Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.- К.: Атіка, 2004.


У даному навчальному посібнику висвітлено історію виникнення і становлення історичних форм держави та правових систем Стародавнього Сходу, Античного світу, провідних країн Європи, Азії і США.
Матеріал посібника охоплює період з найдавнішого часу до кінця XX сторіччя.
Для студентів, курсантів та слухачів правових факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією держави і права.

Перейти до підручника
Попередня сторінка << 1 2 3 4 5 >> Наступна сторінка